Begrafenisondernemer Hoorn

Zachtjes neerleggen en met bloemen en aarde toedekken

Martien Weel Uitvaartzorg

Mijn naam is Martien Weel en al 15 jaar ben ik een vertrouwd gezicht als begrafenisondernemer Hoorn en de regio. Met rustig optreden breng ik overzicht en structuur, denk met u mee over de meest passende vorm en onderhoud dagelijks contact met u over de voortgang. Ook al bent u verslagen en onthand, bij mij houdt u het heft in eigen hand. Samen werken we aan een afscheid dat echt en doorleefd is en waar u met goede herinneringen op terug kunt kijken.

Locaties
Een begrafenis in Hoorn kan op diverse plaatsen: op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats Zuiderveld, nog steeds aan de Berkhouterweg en op de begraafplaats naast de Dorpskerk aan de Kerkelaan in Zwaag. Het kerkhof aan de Drieboomlaan is voorbehouden aan Hoornse parochianen.

U kunt kiezen voor een particulier graf (ook wel eigen graf of familiegraf) met alleen familieleden of voor een algemeen graf, die u moet delen met niet-bekenden. De prijzen van beide graven verschillen uiteraard.

De symboliek van begraven is heel krachtig: je draagt je geliefde nog één keer op handen, je geeft hem of haar uit handen en je vertrouwt hem of haar toe aan de aarde. Bovendien heb je een plek om te gedenken.

Voor een gedenkteken op het graf kennen wij enkele vertrouwde adressen in de regio of zo u wilt, verwijzen wij naar meer kunstzinnige bedrijven die in nauwe samenspraak met u tot een passend grafmonument komen.

Nadere informatie over een begrafenisondernemer Hoorn?
Vul de offerteaanvraag in en wij sturen u een kostenopgave. Wilt u uw wensen in een vrijblijvend gesprek eens doornemen? Bel 0229-278782 of mail ons.

Waarom Martien Weel Uitvaartzorg voor een begrafenisondernemer Hoorn
  • Eén vertrouwd gezicht vanaf melding tot en met de uitvaart
  • Dagelijks contact over de voortgang
  • Speciaal oog voor kinderen
  • Ik ken Hoorn als mijn broekzak en weet verrassende mogelijkheden
  • Voordelig en transparant

“Door zijn ontspannen en integere manier van handelen geeft Martien enorm veel vertrouwen en rust.”

– Diana Huisman –